LABORATORIJA
BNT-TMiH

  • KALIBRACIJA MJERNE OPREME

        - ZA DUZINU

        - ZA UGAO

        - ZA PRITISAK

 
 AKREDITACIJA

  • ISPITIVANJA MATERIJALA

       - MEHANICKA

       - METALOGRAFSKA

       - HEMIJSKA

       - FIZIKALNO-HEMIJSKA

KALIBRACIJA MJERNE OPREME

Mjerna velicina Mjerni opseg Vrsta mjernog sredstva
 

Duzina

 

0,5 - 500 mm - Planparalelne granicne mjerke
- Subitori, mjerni satovi, pasometri
- Mikrometri za vanjsko i unutrasnje mjerenje
- Pomicna mjerila, dubinomjeri, visinomjeri
- Cepni i prstenasti (glatki i zavojni) kontrolnici
Ugao 0 - 360 - Uglomjeri, ugaonici, libele, prizme
Pritisak 1-1200 bara - Manometri
ISPITIVANJE MATERIJALA
Mehanicko
metalografska ispitivanja
- Mehanicka ispitivanja metala na istezanje, sabijanje i savijanje
- Ispitivanje tvrdoce metala po metodama "Brinel", "Vikers" i "Rokvel"
- Mehanicka ispitivanja metala - ispitivanje udarom metodom "Sarpi"
- Metalografska ispitivanja - mikro i makro probe
- Ispitivanje prokaljivosti celika - "Jomini" metoda
- Ispitivanje dubine i mikrotvrdoce nikotriranih i cementiranih povrsina
Hemijska i
hemijsko-fizikalna ispitivanja
- Ispitivanje hemijskog sastava celika i obojenih metala
- Ispitivanje fizikalno-hemijskih osobina boja i lakova
- Fizikalno-hemijska ispitivanja goriva i maziva